Aktywacja produktu
Deaktywacja produktu
Informacje
Zaloguj się
Aktywacja produktu
By używać tego produktu na Twoim komputerze, uzyskaj klucz aktywacyjny. Do uzyskania klucza potrzebne bedą numer seryjny produktu i kod sprzętowy, generowany automatycznie podczas uruchamiania aplikacji. Aby odtworzyć deaktywowaną licencję produktu, podaj dodatkowo kod deaktywacyjny, otrzymany podczas deaktywacji produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Numer seryjny:
Wprowadź numer seryjny produktu.

Parametry numeru seryjnego
Kod sprzętowy.:
Wprowadź kod sprzętowy.
Kod deaktywacyjny:
By ponownie aktywować produkt na Twoim komputerze, uaktywnij to pole i wprowadź kod deaktywacyjny, otrzymany podczas deaktywacji produktu.